تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال امرداد

امرداد، نام باستانی مرداد ماه. کانالی مذهبی به همراه معارف اسلامی. نامیرا...... فقط خداست که نمیمیرد.

65

مذهبی

نام کاربری : amerdadgood@