تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال امنیت اطلاعات

این کانال با پشتیبانی و سابقه 15 ساله تیم تخصصی در مورد آخرین اخبار مربوط به امنیت اطلاعات و شبکه صحبت می کند

180

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : datasecurity@