تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اموزش ترکی

در این کانال تمام چیز هایی که برای یاد گیری ترکی نیاز است گذاشته می شود که عبارتند از کلمه،جمله،موسیقی... در چند زبان ترکی را به خوب یاد بگیرید

39

زبان ها

نام کاربری : turkishmani@