تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اموزش هنر نقاشی و طراحی

اموزش انواع تکنیک های نقاشی واموزش نقاشی سه بعدی وهمچنین در مورد انواع سبک های رایج در جهان و همچنین هنر قبل از تاریخ و بعد از تاریخ گذاشته خواهد شد

41

آموزش

نام کاربری : hanagallry@