تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال انبار داده ها

لطفا کانال زیر که در مورد انبار داده ها (data warehouse) می باشد را بازدید فرمایید.

60

آموزش

نام کاربری : data_warehouse@