تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال انجام تری دی مکس (نصف قیمت)

انجام تری دی مکس دانشجویی(نصف قیمت)
انجام تری دی مکس دانشجویی(نصف قیمت)هر قیمتی که دانشجوخودش پیشنهادبدهد.به صورت توافقی.
(به دلایل شخصی اینکارو انجام میدهم)

44

معماری

نام کاربری : daneshjoo3dsmax@