تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال انجام پروژه ها

در این کانال، آموزش هایی در خصوص برنامه نویسی - ترفند های کاربردی - انجام پروژه های برنامه نویسی قرار داده می شود

20

آموزش

نام کاربری : programming_project@