تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال انجام کلیه پروژه های دانشجویی

انجام پروژه های دانشجویی مربوط به کلیه دروس رشته معماری
رساله و پایان نامه
با قیمت دانشجویی و توافقی

69

معماری

نام کاربری : memariprojehh@