تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اندیشه (هنر، ادبیات، فلسفه)

در این کانال مطالبی پیرامون سه حوزه:
هنر(موسیقی،سینما،نقاشی،تئاتر و...)
ادبیات(شعر و رمان)
فلسفه منتشر میشود

245

فرهنگی و هنری

نام کاربری : andishe9@