تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال انواع زخمها و راه درمانشان

هدف از تشكيل اين كانال آشنايي با انواع زخمهاي بوجود آمده در بدن و راههاي پيشگيري و درمان آنها مي باشد.

14

آموزش

نام کاربری : traumatism@