تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال انگلیسی از صفر تا ۱۰۰

آموزش تخصصي زبان انگليسي-
. ELTS & TOEFL
.غات و جملات كاربردي
نكات آزمونهاي بين المللي
موزيك
ويدئو
گرامر

35

آموزش

نام کاربری : englishir@