تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال انگیزشی

کانال مدیریت حرفه ای توسط یکی از افراد موفق در زمینه های مدیریت، اجتماعی و فردی اقتصاددان ایجاد شده است .این کانال تازه شروع به کار کرده است