تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اوکسو – تکنولوژی و فناوری اطلاعات

اوکسو که مخفف Originally Os X On Optimization می باشد.مکانیست برای افزایش سطح آگاهی و فرهنگ تمامی مردم ایران .