تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اَشکور بهشت گمشده ایران

معرفی منطقه بکر و زیبای گردشگری اشکور ونشان دادن زیبایی ها؛طبیعت بکر؛ رسم ها و سنتها؛ افسانه ها؛تاریخ؛مشاهیرو ....

227

گردشگری

نام کاربری : ashkevariha@