تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اینترنت اشیاء

اینترنتِ اشیاء (Internet of Things (IoT)) مفهومی جدید در دنیای فناوری و ارتباطات است که به طور خلاصه “اینترنت اشیاء” فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انسان، حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طریق شبکه‌های ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم می‌گردد.

42

تکنولوژی و فناوری

نام کاربری : internetofthingsiran@