تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اینجا اونجا

پیشنهادهایی که نتونی رد کنید
دیگه برای آخر هفته هاتون به راحتی تصمیم خواهید گرفت. اونقدر پیشنهاد رستوران و مکان های تفریحی و ورزشی و توریستی و سینمایی و غیره می گذاریم که دستتون برای انتخاب باز باشه

69

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : inja_oonja@