تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ای – مهد

مادر،پدر و مربی عزیز، شما بزرگترین آموزگار کودکان هستید، هدف ما دراختیارگذاشتن منابعی است الهام بخش شما در دوران آموزش و پرورش کودک:

-از بدو تولد تا پیش دبستانی
-در خانه
-در مهدکودک
-با تاکید بر فرهنگ ایرانی
-بر مبنای اصول صحیح آموزشی

48

آموزش

نام کاربری : e_mahd@