تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال باران

کانالی با متنای فلسفی و خاص
باران یعنی تو برمیگردی...شعر برمیگردد

233

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : baranihaa@