تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال باریار

بزرگترین کانال رانندگان و شرکت های حمل و نقل
اعلام بار داخلی و بین المللی به صورت رایگان

119

شرکت ها

نام کاربری : baryar@