تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بازاریابی، فروش و مدیریت

آموزش و به اشتراک گذاری دانش بازاریابی، فروش و مدیریت ارتباطات مشتریان

36

آموزش

نام کاربری : salesmarketingcrm@