تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بازگشت به تنظیمات فطرت

ای کاش ما آدم ها هم یک دکمه بازگشت به تنظیمات کارخانه داشتیم

تا اون دکمه رو فشار میدادیم برمیگشتیم به فطرت انسانیمون …

31

مذهبی

نام کاربری : reset_factory@