تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بانو بنفشه

موسیقی ناب شعر و حال خوب
اگه میخوای حالت بنفش شه پیش بسوی بانو بنفشه

37

موسیقی

نام کاربری : bano_banafsheh@