تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بانک ایده های کسب و کار

در این کانال ایده های نوین کسب و کار مطرح شده و به بررسی عوامل موفقیت در کسب و کارهای نو پرداخته می شود.

44

آموزش

نام کاربری : ideh_dun@