تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال باهم بخوانیم

این کانال با هدف اطلاع رسانی جنبش بزرگ کتاب خوانی راه اندازی شده و ورود همه آزاد است

57

فرهنگی و هنری

نام کاربری : delfanmehr@