تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بررسی اختلالات روانی

کانال dsmv به بررسی و مرور مطالب این کتاب مرجع تشخیصی می پردازد در این کانال همچنین مللاک تشخیص اختلال روانی و درمان و تشخیص افتراقی ارایه می شود.

195

سلامت و پزشکی

نام کاربری : dsmv_psy@