تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال برق خنده

خنده در حد مرگ....برق خنده هیچ مسئولیتی در مرگ کاربران از خنده زیاد ندارد

25

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : barghekhande@