تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال (برنامه اندروید و ویندوز)

(معرفی فیلم و سریال)+(معرفی برنامه ها و بازیهای پولی و رایگان اندروید و ویندوز )+(گذاشتن برنامه های پولی گوگل پلی و کافه بازار در صورت درخواست)

152

آموزش

نام کاربری : mg_movie_tvs_news@