تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بندگی خدا

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

سخنان عابدان صالح خدا
راه های غلبه بر نفس
را های سلوک و رسیدن به عرفان
کرامات و معجزات اولیا های خدا

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت
خور خواب و خشم شهوت شقف است جهل ظلمت
حیَوان خبر ندارد ز روان آدمیت

59

مذهبی

نام کاربری : worshipperofgod@