تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بهترین ها

آرزوهای ایرانی ها در دهه های مختلف :
دهه ۵۰ : اگه انقلاب کنیم خوشبخت میشیم
دهه ۶۰ : جنگ تموم بشه خوشبختیم
دهه ۷۰ : خرابیای جنگ و بسازیم خوشبختیم
دهه ۸۰ : اگه تحریم برداشته بشه خوشبختیم
دهه ۹۰ : ازین بدبخت تر نشیم خوشبختیم