تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بهداشت و درمان

(اولین کانال اطلاعات دارویی،پزشکی،درمانی،بهداشتی،تناسب اندام،گیاه درمانی،خواص میوه ها و عرقیات،روانشناسی کودکان،اطلاعات جنسی،روابط زنان و مردان. در سطح کشور)
زیر نظر متخصصین مجرب

113

سلامت و پزشکی

نام کاربری : behdasht0darman@