تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بورس ابزار آلات

انواع ابزار آالات صنعتی نظیر مته،حدیده قلاویز،ابزار آلات دستی مانند آچار ها پیچ گوشتی ، ابزار آلات برقی مثل دریل،عمود بر و ارنواع اره دیسکی و فارسی بر...
ابزار آلات مربوط به جوش و برش و یراق الات