تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بچه شیعه ها

کسانی که واقعا میخوان از شیعه و اخبار شیعه و احادیث و داستان ها با خبر شن بیان

68

مذهبی

نام کاربری : yaali321@