تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بیت النور

کانال بیت النور با محوریت ٬موضوعات مذهبی٬اخلاقی٬کلام بزرگان٬احادیث ائمه معصومین.میباشد.

26

مذهبی

نام کاربری : beatalnoor@