تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال بیرجندی سلام

کانال گویشی و لهجه ای بیرجندی همراه با آداب و رسوم و اخبار استان خراسان جنوبی

307

زبان ها

نام کاربری : birjandisalam@