تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تارگت مارکت

آموزش نکات و اصول حرفه ایی
بازاریابی
فروش
مدیریت
مذاکره و زبان بدن
فن بیان و سخنرانی

34

آموزش

نام کاربری : targetmarket2020@