تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تاسیسات

کانال صنایع بردتی بوران
انواع چیلر. هواساز. سردخانه و تجهیزات برودتی

16

شرکت ها

نام کاربری : booranco@