تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تبریزیم

اولین کانال ترکی تلگرام مطالب و اخبار مربوط به آذربایجان اهنگ و کلیپ های ترکی اموزش زبان ترکی و...

183

زبان ها

نام کاربری : tabrizimmm@