تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تبریز ایونت

معرفی تمام رویدادهای فرهنگی هنری ورزشی مسابقات و سایر مواردی که می توانید به رایگان در تبریز از آن ها استفاده کرده و برنامه ریزی موثرتری برای اوقات فراغت خود داشته باشید.

22

فرهنگی و هنری

نام کاربری : tabrizevent@