تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تبسم احساس

درباره شعر های ناب
و دوبیتی های خاص و عاشقانست