تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تجارت بازرکانی و صنایع

شركتها، موسسات خصوصي و دولتي ، سرمايه گذاران ، بازرگانان و تجار ، فروشندگان و خريدارن، موسسات خدماتي و عموم هموطنان

28

شرکت ها

نام کاربری : tradecenterr@