تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تجلی افلاک

کانال فرهنگی
نشر متون عرفانی (آثار معاصر و متقدم)
معرفی میراث ادبی و فرهنگی
مشاوره و آشنایی با حقوق و قانون اساسی
مشاوره پزشکی و نشر مطالب مربوط به سلامت
اخبار فرهنگی بالاخص در حوزه عرفان و تصوف

103

فرهنگی و هنری

نام کاربری : nashrietajaliaflak@