تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تحلیل آماری با نرم افزار pls

آموزش بعلاوه انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار معادلات ساختاری pls

51

آموزش

نام کاربری : tahlil_pls@