تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تحلیل بازار بورس

مطالب کانال در خصوص موضوعات مدیریتی و همچنین اخبار تحلیل بازار سرمایه و نهادهای مالی میباشد

42

اخبار

نام کاربری : order_stock@