تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تحلیل تکنیکال سهام

بررسی روند قیمت سهام پذیرفته شده در بورس تهران و پیشبینی روند آتی قیمت سهام

44

اخبار

نام کاربری : tehran_bourse_technical@