تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تخصصی آکواریوم گیاهی

کانالی که با پیگیری آن حتی اگر مبتدی باشید به فردی حرفه ای در ساخت و نگهداری آکواریوم گیاهی میشوید.
مطالب آموزشی و مقالات مفید در مورد آکواریوم و انواع ماهیان آکواریوم گیاهی در این کانال به نمایش گذاشته میشود.

525

آموزش

نام کاربری : aquaplant@