تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تخصصی حوزه بانکی

این کانال رو هم اضافه کنید
یه کانال تخصصی تو حوزه بانکداری هستش
من خودم که خیلی از مطالبش استفاده میکنم

25

آموزش

نام کاربری : irbanker@