تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تخصصی شکار و تیر اندازی

آموزش مبانی اولیه و پیشرفته شکار
توضیحاتی راجع به کمپانی های سازنده سلاح
فیلم ها و عکس های متنوع در مورد شکار

23

ورزش ها

نام کاربری : thealonehunter@