تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تخصصی نساجی

جدیدترین مدل ملافه.جدیدترین طرح های ملافه.جدیدترین نساجی.نساجی .کانال نساجی.

33

شرکت ها

نام کاربری : ghomashe@