تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال تدبر در سوره‌ی نور

این‌جا زمزمِ نور...
و در گِرد آن، قبیله‌ای نورانی مسکن گزیده‌اند
عیشِ مدامشان، جامِ شرابشان، ورد لبانشان نور است
نور می‌خورند، نور می‌شنوند، نور می‌گویند، نور می‌بینند، نور می‌نوازند و نور می‌پرستند
و تو ای دوست!
اگر دلت با قبیله‌ی نور است بخوان:
بسم الله الرحمن الرحیم
الله نور السماوات و الأرضِ مَثلُ نوره کمشکاتٍ...

26

مذهبی

نام کاربری : zamzamenoor@