تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ترجمه متون انگلیسی

علاوه بر قبول سفارشات ترجمه و تایپ مطالب عمومی و تخصصی شما , هروز در این کانال مطالب بیار مفیدی مرتبط با زبان انگلیسی به شما ارایه میشود

34

آموزش

نام کاربری : tarjomeh_moton_englisi@